Konstrukce difuzně uzavřená a otevřená: které dát přednost?

Rozhodnou se pro dřevostavbu znamená řešit kromě jiných věcí také typ konstrukce, u kterého se setkáte s otázkou difuzně otevřené a uzavřené konstrukce. Pro správné rozhodnutí, který z nich pro Váš dům bude lepší, je potřebné znát vlastnosti obou a jejich výhody.

Konstrukce difuzně uzavřená a otevřená: které dát přednost?

Slovo difuzní v názvu konstrukcí napovídá, že se jedná o prostup vlhkosti přes konstrukci, nemá však žádný vliv na prostup vzduchu. I když zvolíte difuzně otevřenou konstrukci, vzduch přes ni proudit nebude a tedy ani profukovat vítr. Běžný fyzikální proces, při kterém molekuly vodní páry pronikají z místa s vyšší koncentrací do místa s nižší koncentrací kvůli vytvoření rovnováhy vlhkosti, se nazývá difuze vodních par. Hlavním rozdílem mezi difuzně otevřenou a uzavřenou konstrukcí je tak to, zda vlhkost přes konstrukci prochází nebo se do ní vůbec nedostane. Spolehlivost konstrukce zaručí certifikace Dokument národní kvality, ověřte si před stavbou, zda jej firma má,abyste měli jistotu správného provedení. Zkusme si jednotlivé konstrukce popsat podrobněji.

Difuzně otevřená konstrukce funguje na principu parobrzdy, která vodní páry pouze brzdí, ale nezastavuje (na rozdíl od parozábrany). Parobrzda je vrstva s určitým procentem difuzního odporu, nejčastěji tvořena OSB deskami nebo deskami Fermacell Vapor. Následně pak všechny další vrstvy v konstrukci pokládané směrem do exteriéru musí mít faktor difuzního odporu (veličinu propustnosti vodní páry, laicky řečeno) menší než má parobrzdná vrstva. Díky tomu bude mít vlhkost, která vniká z interiéru do konstrukce, volnou cestu směrem ven a může prostoupit přes celou tloušťku obvodové stěny. Difuzně otevřená konstrukce tak dovoluje vodní páře vnikat do konstrukce a zase z ní odcházet a proto je navržena tak, aby byla schopna trvale a samovolně propouštět vodní páru pláštěm budovy, aniž by docházelo k její kondenzaci v konstrukci.

Zcela zastavit průchod vodní páry do stěn je naopak nutné u difuzně uzavřené konstrukce. To v praxi zajistí jedna parotěsná vrstva, například tenká plastová fólie, které se říká parozábrana. Nejčastěji se používá PVC fólie, která se instaluje podle zvolené skladby ze strany interiéru na nosnou konstrukci. Aby však parozábrana fungovala správně, nesmí být v nikde poškozena nebo porušena, proto musí být parozábrany při příčném i podélném napojení vždy neprodyšně slepeny speciální lepicí páskou vhodnou pro tyto účely. Také jakékoliv prostupy pro kabely a trubky musí být opatřeny lepicími průchodkami. Aby byla stavba dokonale těsná, musí se obejít i bez montážní pěny, běžně používané při pro zabudování oken či dveří. Pro napojení okenních a dveřních rámů na parozábranu je nutné použít speciální pásky. Jakékoli, byť sebemenší porušení parozábrany, znamená vážný problém, neboť vzhledem k neprodyšnosti okolní plochy dojde k proudění vlhkého vzduchu a tím porušení daného místa konstrukce.

Difuzně uzavřená konstrukce se u nás sice staví delší dobu, neznamená to ale, že jedna z těchto konstrukcí je lepší než ta druhá. Záleží především na požadavcích, jaké na dům máte. Co však Vaši spokojenost ovlivní nejvíce, je samotné provedení stavby. Stěžejní pro její kvalitu je dodržení stavebních postupů, návrh konstrukce a dobře vybrané materiály. Abyste měli jistotu, že Vaše konstrukce bude v pořádku, vybírejte z kvalitních dodavatelů dřevostaveb.

Chystáte se stavět, ale nevíte odkud a jak začít? Kontaktujte nás nebo využijte online kurz“ Stavíme dům aneb 6 kroků k vlastnímu bydlení“. Od ADMD navíc dostanete slevu 500 Kč (kód ADMD6592)

Zanechte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.