Proč používat privátní čističku odpadních vod?

Proč používat privátní čističku odpadních vod?

O nakládání s odpadními vodami toho bylo v posledních letech napsáno mnoho. Města se předbíhala v tom, kdo čistí splašky efektivněji a rámci osvětových dnů otevřených dveří, ukazovaly čističky odpadních vod v praxi široké veřejnosti.

Vesnice za městy sice doposud pokulhávají, ale i ty se ale snaží vybudovat funkční kanalizační síť, aby vyhověly předpisům EU. Není žádným tajemstvím, že doposud byly doménou vesnice zděné nebo plastové žumpy. Starší domy vypouštěly své odpady pomocí trativodů dokonce přímo do potoků.

 

Co umí ČOV?

Přestože se osvětě daří pronikat i do těch nejodlehlejších koutů naší země, málokdo ví, že existují takzvané domovní čističky, které jsou vnímány jako nejekologičtější řešení. Privátní ČOV náleží ke konkrétnímu domu a zpracovává veškeré jeho odpady, ať už jde o odpad ze dřezu z kuchyně, záchod, nebo odtok z pračky a myčky.

Pro domovní ČOV není problém odloučit chemikálie, mastnoty i nečistoty a vyfiltrovat zpět do přírody vyčištěnou vodu. Recyklovaná voda může být z ČOVky vypouštěna do kanalizace, nebo do povrchových vod (potoků) či v extra kvalitě do podzemních vod. Záleží na výběru čističky a hydrogeologickém podloží.

 

Jak vybrat tu správnou?

S výběrem vhodné čističky pro rodinný dům umí poradit specializované firmy, které jsou schopny vypracovat projekt a zařídit veškerá legislativní povolení. Každý projekt je přitom individuální záležitostí, která se „šije“ na míru konkrétní nemovitosti. Prvotní konzultace je zdarma a až po odborném ohledání lze dohodnout, jaký typ je nejvýhodnější a bude se realizovat.

Kriteria pro výběr domovní čistírny jsou: místo, kde se bude čistit, počet osob využívajících čističku, koho bude domácí čistírna obsluhovat, způsob vypouštění přečištěných odpadních vod, legislativa, způsob povolení domovní ČOV, využívání vyčištěné vody, náklady na pořízení a údržbu, servis a kvalita.

Pořízením certifikované ČOV vyřešíte jednou pro vždy problémy s odpadními vodami. Neváhejte využít nejlepšího řešení, které je výhodné pro vás a přínosné pro ekologii.

Zanechte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.