Zelenou zahradu můžete mít i na střeše! Jak na to?

Zelené střechy se stávají stále populárnější variantou provedení střešní krytiny. Ještě stále nejsou masovou záležitostí, protože převládají tašky a plechové střechy, ale stále častěji se objevují na střechách domů ve městech i na venkově. Jsou maximálně účelné a navíc netradičně elegantní. Jestli i vy uvažujete o realizaci zahrady na střeše, je zapotřebí zajistit několik podmínek. Především kvalitní hydroizolační vrstvu, a aby se rostlinám a vegetaci dobře dařilo, také kvalitní substrát, který vytvoří vegetační, hydroakumulační a drenážní vrstvu. Substrát musí být lehký, aby zbytečně nezatěžoval střešní konstrukci.

Zelenou zahradu můžete mít i na střeše! Jak na to?

Ideální pro vegetační a drenážní vrstvy je Liadrain

Funkční substrát je pro zelené střechy jedním z nejdůležitějších materiálů. Substrát se musí přizpůsobit stavebním podmínkám daného místa, a dále zajistit zdravý růst rostlin. Osvědčeným materiálem, který v substrátu dokáže splnit obě podmínky je Liadrain – granulát, drcený z lehkého keramického kameniva Liapor. Tato keramzitová drť má velice stabilní strukturu i tvar a objemová hmotnost v suchém stavu činí jen zhruba cca 0,3 g/cm3. Liadrain má otevřené póry. Díky nim je schopen akumulovat vodu v množství až 80 % své váhy v suchém stavu. Dokáže tak ideálně regulovat vodní režim zelených střech. Při správném výběru velikosti zrn dokáže nejen regulovat množství vlhkosti, ale také obsah vzduchu v půdě. Kyslík je pro rostliny také velmi důležitý. Liadrain je chemicky neutrální, mrazuvzdorný a nehořlavý. Je odolný vůči hydrolýze, půdním roztokům a mikroorganismům, neobsahuje klíčivá semena plevele ani části rostlin s regeneračními schopnostmi.

S kamenivem Liadrain je ozelenění rovných i šikmých střech rychlé, jednoduché a účinné. Dá se realizovat extenzivně, v jedné vrstvě nebo intenzivně, v několika vrstvách.

ozeleneni08

Jak ozelenit střechu intenzivně

U intenzivního ozelenění střechy se musí kořeny rostlin pevně a trvale uchytit ve vegetační vrstvě. Je zapotřebí mít připravený plán střechy. Podle únosnosti střešní konstrukce se následně zvolí správné uspořádání vrstev, výška substrátů a složení jejich směsi.

První vrstvou musí být hydroizolační souvrství složené z PE folie (netkaná geotextilie – plsť), izolace proti vodě a nopové folie s atestem ochrany proti prorůstání kořenů. Dále se zakládá hydroakumulační popř. drenážní vrstva. Ta má být z vrchní strany chráněna filtrační vrstvou – netkaná geotextilie. Vrchní vrstvu potom tvoří vlastní vegetační vrstva, která se skládá ze zeminy, vrchní půdy nebo rašeliny promísené s Liadrainem.

V případě poměru rašeliny a Liadrainu 50:50 je statické zatížení většinou o polovinu menší než u stejně silné vrstvy obsahující pouze zeminu. Více informací o intenzivním ozelenění najdete ZDE.

 

Jak ozelenit střechu extenzivně?

Extenzivní ozelenění je vhodné především na střechách, které mají výrazně nízkou únosnost. Využívá se jen nízká, nenáročná a téměř bezúdržbová zeleň rozrůstající se do plochy, která dosahuje výšky od 5 do 20 cm – skalničky, mechy a trávy. Výška substrátu z Liadrainu může být u extenzivní zeleně nižší. U střešního porostu výšky 5 až 15 centimetrů stačí výška souvrství 8 až 12 centimetrů. U rostlin do 20 centimetrů musí být podložní vrstva 12 až 16 centimetrů. Z toho vyplývá zatížení plochy 0,6 až 0,9 kN/m2 popř. až 1,2 kN/m2.

Substrát obvykle se nanese přímo na izolační vrstvu střechy, která je zabezpečena separační vrstvou z netkané geotextilie a ochrannou fólií proti prorůstání kořenů.

 

Extenzivní ozelenění jako bezúdržbové

Rostliny u extenzivního ozelenění mohou vyrůstat na vrstvě substrátu Liadrain obohacené živinami i na několik centimetrů silné pokrývce z půdního substrátu. Není nutný ani dodatečný přídavek humusových vrstev. Nemusíte se starat ani o umělé zásobování vodou nebo živinami, protože nenáročné rostliny se kompletně zásobí samy a díky akumulačním schopnostem substrátu s Liadrainem.  Bez úhony přečkají i delší období sucha. Pro extenzivní ozelenění střech se osvědčily zvláště sukulentní rostliny, traviny nebo kombinace travin a keřů. Více informací o extenzivním ozelenění najdete ZDE.

 

Kde je k dostání Liadrain

A kde vlastně najít jednu z nejdůležitějších složek při realizaci zelených střech? Liadrain je k dostání v distribuční síti Liapor. Je dodáván volně ložený, ve velkoobjemových vacích (Big Bag o objemu 1000 l) nebo v pytlích o objemu 50 l.

Poradenství v otázce aplikací keramického kameniva Liapor, Liaflor a Liadrain, individuální cenové nabídky a další informace vám poskytne obchodně technický poradce výrobce:

 

Ing. Libor Pupík

tel.: +420 352 324 435

mob: +420 606 643 550

e-mail: pupik@liapor.cz

Zanechte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.