7 hlavních důvodů pro zastřešení vaší zahrady

7 hlavních důvodů pro zastřešení vaší zahrady

1) Poskytují prostor k relaxaci a zvyšují i atraktivitu bydlení

Kromě pozitivních psychologických účinků na lidský organismus zvyšují atraktivitu bydlení a poskytují prostor pro klidný odpočinek bez ruchu města.

2) Dokáže pohltit hluky z venčí

Střešní zahrady jsou schopni pohlcovat hluk z venkovního prostředí. Zlepšení vzduchové neprůzvučnosti oproti střeše bez ozelenění je 6 dB a to je vysoká hodnota. Například rozdíl 10 dB slyší každý člověk jako zvuk s poloviční hlasitostí.

3) Také umí vyrovnat teplotu v domech

Vegetační střechy současně zlepšují mikroklima uvnitř budovy tak,že snižují tepelné výkyvy obytných prostor pod střechou v letních a to i v zimních měsících. Budovy, betonové a asfaltové povrchy ulic totiž absorbují přes den velké množství tepla ze slunce, díky tomuto efektu je teplota ve městech až o 3° C větší přes den a až o 10° C v noci.

4) Snižuje tvorbu smogu

Přehřívání vede ke stoupání teplého vzduchu, který sebou ze země zvedá prach a další nečistoty, které pak následně dýcháme. Vyšší teplota vzduchu dohromady se znečišťujícími látkami urychluje tvorbu smogu. Městská zeleň v parcích to i na zelených střechách a stěnách tak výrazně tvorbu smogu snižuje.

5) Lepší životní prostředí na daném místě

Oproti lesnímu prostředí je ve městech 10x vyšší koncentrace oxidu siřičitého SO2, 20x větší koncentrace oxidu uhličitého CO2 a 30x vyšší koncentrace oxidu uhelnatého CO i prachu. Zeleň na střechách pomáhá výrazně zmenšit znečištění vzduchu městského prostředí. Fotosyntézou rostliny geniálně spotřebovávají oxid uhličitý a vrací zpět čistý kyslík.

6) Napomáhají k mnohem lepšímu hospodaření s vodou

Odtok dešťové vody z klasické betonové střechy s hydroizolací se pohybuje mezi 95 – 100 %, zelená střecha dokáže takové množství snížit průměrně na 50 %. Dešťovou vodu je možné také využít v budově na splachování, údržbu a úklid nebo na zalévání.

7) Na vystavění vegetační střechy lze získat i zajímavou dotaci

Do dotačního programu Nová zelená úsporám je zařazena podpora výstavby zelených střech, částkou ve výši až 500 Kč/m2 půdorysné plochy vegetačního souvrství zelené střechy.

Jakou střešní zahradu si tedy vybrat?

Jsou různé varianty řešení ozeleněných střech, od úsporné střechy s nízkou vegetací až po grill střechu (a třeba i s jezírkem), která dokáže spojit výhody střešní zahrady a terasy.

Realizace vegetační střechy není vůbec náročná, doporučujeme podívat se na podrobný montážní videonávod. Mimo zcela klasický substrát je při stavbě této střechy možné využít i moderní desky z hydrofilní minerální vlny, které dokážou ozelenit téměř každou plochou i šikmou střechu, nebo dokonce zcela svislou stěnu. Desky ISOVER FLORA či ISOVER INTENSE se používají v kombinaci se střešními substráty a pro svoji nižší hmotnost je možné tyto systémy použít i na rekonstrukce.

Přehled jednotlivých systémů včetně podrobných informací, jaké použít materiály, vhodné rostliny a na co hlavně nezapomenout najdete v publikaci Vegetační střechy ISOVER, která je k dispozici na vyžádání na stránkách mailto:info@isover.cz či ke stažení v el. podobě. Publikace je určena nejen projektantům, architektům , zahradníkům, ale také širší veřejnosti.

Zanechte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.