Dřevěné konstrukce střech

Střecha již odedávna představuje pro lidi symbol úkrytu, bezpečí a postupem času i domova.

Dřevěné konstrukce střech

Na první pohled možná jednoduchá stavební konstrukce, ale pohled do historie nás snadno přesvědčí, že k jednoduchosti má daleko.

 

01strechaZ odolnosti, pevnosti a trvanlivosti historických krovů, které stále drží střechy po staletí, dýchne řemeslná zručnost na každého. Charakteristické znaky jednotlivých architektonických slohů se nijak zvlášť neprojevovaly v oblasti nosných střešních konstrukcí. Konstrukce krovu se vždy považovala za funkční část budovy, a tudíž k ní byl technický přístup.

I tak se ale časem vyvinuly různé druhy střech, jejichž základní rozdělení je na ploché a sklonité.

Mezi nejběžnější typy sklonitých střech patří pultová, sedlová, polovalbová a valbová (s variantami křížová a polokřížová), mansardová, stanová (nebo-li jehlanová) a pilová (šedová).

Nejen sklon střechy vypovídá o výsledném dojmu budovy, ale také druh zvolené krytiny nebo ozelenění střešního pláště.

 

Staří tesaři uměli bez statických výpočtů a softwarových modelací postavit konstrukce krovů, které stále nacházejí uplatnění ve většině staveb kolem nás. A mezi historicky nejstarší patří vázané konstrukce.

 

Klasický krov z masivu – zmodernizovaná tradice

Tradiční tesařsky vázané konstrukce mají své využití ve střešních krovech nebo doplňkových konstrukcích.

Jednotlivé trámy jsou do sebe zasazovány do předem vytvořených zářezů. Krov může být vyroben ze standardního „katrového“ masivu pro nepohledové konstrukce nebo i z prvků lepeného dřeva pro pohledové interiérové konstrukce.

 

Tento druh krovů se používá především pro stavbu rodinných domů tam, kde je zájem o obývání podkrovních prostor a sklon střechy mívá sklon 35°- 45°.

Vzhledem ke svým vlastnostem je najdete i u atypických, netradičních tvarů střech a v rozsáhlých developerských projektech, které jsou z těžkých dřevěných skeletů.

 

Při využití pohledových krovů nebo u zahradní architektury může vyniknout krása dřeva i v dekorativních prvcích a uměleckých doplňků konstrukce.

Moderní CNC obrábění trámů nejen přesně opracuje dřevěný prvek, takže se na stavbě snižuje pracnost a časová náročnost, ale vyniknou i estetické pohledové prvky (př. viditelné zakončení trámů).

 

Nejčastějším materiálem pro výrobu krovů je smrk, následuje modřín, borovice i dřevo některých listnatých stromů.

 

Klasicky vázaná dřevěná konstrukce s milimetrovou přesností. Zde budova Lanové dráhy na Sněžku:

http://kaspercz.cz/reference/drevene-klasicky-vazane-konstrukce/krovy-rodinnych-a-bytovych-domu-atypicke-krovy/lanova-draha-snezka/

Pohledový krov z KVH hranolů střechy s větším sklonem v objektu areálu Centra ekologické výchovy, Farma Čapí hnízdo.

http://kaspercz.cz/reference/drevene-klasicky-vazane-konstrukce/atypicke-drevostavby/farma-capi-hnizdo-objekt-ekologicke-vychovy/

 

Dřevěné konstrukce se styčníkovou deskou – příhradové vazníky pro každý tvar střechy

Moderní alternativou tradičně vázaných krovů jsou příhradové vazníky. S těmito konstrukcemi se dá vytvořit jakýkoliv druh střechy, ale s omezením využití podkrovního prostoru.

Tato moderní tesařská konstrukce klasického trojúhelníkového tvaru je dobrou volbou pro střechy s nízkým sklonem. Příhradový vazník je složen z horního a dolního pásu, které jsou vzájemně propojeny diagonálně připevněnými prvky.

Jednotlivé trámy se spojují hřebíky, lepením nebo plechovými styčníkovými deskami. Ocelové spojovací prvky (styčníkové desky) se používají již od roku 1955 pod názvem „Gang nail“.

 

Při použití styčníkových desek je rychlá prefabrikace konstrukce. V praxi to znamená, že dřevěné prvky jsou nařezány na pile nebo předpřipraveny v CNC obráběcím centru a spojováním prvků s pomocí styčníkové desky se výroba velmi zrychlí.

 

Rychlá, snadná výroba a nižší spotřeba materiálu vede samozřejmě i k nižším nákladům.

 

Konstrukce krovu se pak na staveništi postaví rychle jako skládačka. Rychlost výstavby má své výhody i v tom, že stavitele nezaskočí špatné počasí. Řezivo je hloubkově impregnováno proti houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu. Dokáže tedy odolat i dočasně zvýšené vzdušné vlhkosti a nebezpečí následné degradace materiálu.

 

Nízká náročnost montáže, malá hmotnost a také rychlost výstavby řadí příhradové vazníky mezi nejefektivnější a nejžádanější technologie výstavby střech rodinných domů.

 

Tato technologie stavby krovu se dokáže přizpůsobit téměř každému architektonickému návrhu a přitom je díky způsobu výroby a nižší spotřebě materiálu cenově výhodnější než klasicky vázané konstrukce.

 

Geometrický tvar krovu umožňuje univerzální využití konstrukce jak pro rodinné domy, garáže, tak i pro velkorozponové střešní konstrukce, např. supermarkety, továrny, haly, zemědělské budovy. Překlenout s nimi lze rozměry v desítkách metrů (max. 30 m).

 

Jestliže stavitel hledá technické řešení s vysokou tvarovou a konstrukční variabilitou, pak jsou příhradové vazníky tou správnou volbou.

 

Dřevěné konstrukce se styčníkovou deskou splní požadavky na různé typy vazníků od běžných sedlových, valbových, rovnopasých až po segmentové. Pozadu nezůstanou ani atypické tvary jako jsou katedrálové, mansardové nebo obloukové vazníky. Jejich využití je široké od nosné kostry průmyslových hal, nosného stěnového systému pasivních staveb, přes řešení překážek skate parků, umělých horolezeckých stěn až po sportovní objekty.

 

Příhradové vazníky jsou tím správným řešením pro stavitele, který se nechce nechat omezovat limity pro tvar krovu, potřebuje mít dům rychle pod střechou a současně žádá cenově výhodnou konstrukci.

 

strecha1

Dřevěné konstrukce se styčníkovou deskou pro obytnou výstavbu.

 

strecha

 

 

Dřevěné konstrukce se styčníkovou deskou slouží i pro překlenutí velkorozponových konstrukcí, např. supermarket v Letovicích. (http://kaspercz.cz/reference/drevene-konstrukce-se-stycnikovou-deskou/velkorozponove-nosne-konstrukce-strech/supermarket-letovice/ )

 

Stavba krovu rodinného domu metodou příhradových vazníků umožňuje vysokou tvarovou a konstrukční variabilitu a přitom vysokou míru prefabrikace. Zde rodinný dům Vojčových v Lodíně.

http://kaspercz.cz/reference/drevene-konstrukce-se-stycnikovou-deskou/strechy-rodinnych-domu/rd-vojcova-lodin/

 

 

Lepené lamelové dřevo v konstrukcích

S rostoucími nároky na velikost, pevnost konstrukcí a také jejich estetickou hodnotu se ukázalo, že běžné řezivo nemůže splnit všechny požadavky. Dodavatelé tedy začali spojovat dřevěné prvky a vznikl segment konstrukčních dřevěných prvků pod názvem lepené lamelové dřevo (německá zkratka BSH, česká LLD).

 

Lepené lamelové dřevo je vyrobeno ze sušených prkenných lamel jednoho druhu dřeva (nejčastěji smrku), které jsou k sobě paralelně slepeny, a délku lamel je možné nastavovat zubovitým spojem. Lepené dřevo má vlhkost 12 % a může být vyrobeno jako přímé nebo zakřivené.

Dřevená konstrukce z LLD dosahuje velké pevnosti, je odolnější vůči vzniku trhlin a díky možnosti napojování umožňuje velkou variabilitu tvarů.

 

Tyto vlastnosti předurčují využití LLD konstrukcí pro vazníkové krovy rozměrnějších budov, např. sportovní haly, jízdárny, obchodní centra, logistické a výstavní haly. Jednoduše řečeno pro velkorozponové halové konstrukce rozmanitých tvarů bez omezení jejich velikosti. Prvky se vyrábí v několika pevnostních třídách od GL24h po GL32, kde již kvalita jednotlivých částí podléhá elektronické kontrole.

 

Lamely z masivního dřeva jsou nejen pevné, ale na pohled i krásné. Přírodní kresba dřeva je vidět vždy, ale finální povrchová úprava může být rozdílná. Je možné si vybrat mezi přirozenějším vzhledem dřeva nebo dokonale vybroušeným povrchem konstrukce.

 

Konstrukce z LLD se pro svojí vysokou estetickou funkci používají i pro designové prvky, mosty nebo lávky pro pěší a atypické pohledové konstrukce.

 

Vazníkové krovy z lepeného lamelového dřeva pro velkorozměrné konstrukce. Př. Zimní stadion v Jičíně.

http://kaspercz.cz/reference/nosne-konstrukce-z-lepeneho-lameloveho-dreva/hala-jicin/

 

Zastřešení historického exponátu viničního lisu s ukázkou obloukových prvků a krásy pohledových prvků LLD.

http://kaspercz.cz/reference/nosne-konstrukce-z-lepeneho-lameloveho-dreva/zastreseni-vinicniho-lisu/

Autor: Ing. Ivana Duchoňová

Zanechte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.