Jímka, septik, nebo nádrž na dešťovou vodu ?

Jímka, septik, nebo nádrž na dešťovou vodu ?

Víte, jaký je mezi těmito nádržemi rozdíl? A jaký systém bude pro vaše účely nejlepší? Dozvíte se z následujícího článku.

Jímka a septik mají společné snad jen to, že se jedná o nádrže. Účely jejich využití však už jsou diametrálně rozdílné.

 

Zaměřeno na septik

Septik je nádrží sloužící ke hromadění a částečnému čištění odpadních vod. Pro domy, které nejsou napojeny na veřejnou kanalizační síť, mnohdy představují jedinou možnost, jak s odpadními vodami (z koupelny, kuchyně a toalety) nakládat. Ukládají se právě v septiku.

 

Odtokový a bezodtokový

Septik může být buď odtokový, nebo bezodtokový. Odpadní voda z odtokové jímky (septiku) míří přepadem buď přímo do kanalizace, nebo prostřednictvím trativodu či čistírny odpadních vod přímo do země. Zatímco v jímce bezodtokové, jíž se také říká žumpa, se odpadní vody hromadí a je třeba je pravidelně vyvážet.

 

Žumpa? Jedině betonová!

Žumpa z tohoto důvodu musí být maximálně vodotěsná, tedy z materiálu, který neumožňuje sebemenší úniky odpadních vod. Sázkou na jistotu v tomto ohledu bezesporu jsou betonové jímky, z nichž neunikne jediná kapka odpadní vody. Více informací o betonových jímkách najdete pod odkazem betonové jímky Brno.

 

Zadržujte dešťovku

Další kategorií jsou nádrže na dešťovou vodu, které (již z titulu jejich názvu) slouží k zadržování dešťové vody. Na trhu se setkáte s různými systémy od obyčejných nádob až po sofistikované jímky, které umožňují zadrženou dešťovou vodu používat nejenom na zálivku, ale i k mytí automobilů a ke splachování toalety.

 

Podzemní nádrže na dešťovou vodu

Pro účely shromažďování většího množství dešťové vody lze doporučit podzemní nádrže na dešťovou vodu z velmi odolného plastu, které díky relativně nízké teplotě, která se v nich udržuje (méně než 16 º C) eliminují množení bakterií, k němuž často dochází v nádržích nadzemních. Tyto systémy jsou navíc podporovány státem v rámci dotací Nová zelená úsporám.

 

Jaká velikost?

Na trhu se setkáte s jímkami různých velikostí. Při výběru velikosti jímky vycházejte ze dvou parametrů, kterými jsou plocha střechy, z níž se do jímky bude dešťová voda stahovat, a počet členů domácnosti, jež ji bude využívat.

Zanechte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.