Kvalitní dřevostavbu pojistíte se slevou 35 %.

Kvalitní dřevostavbu pojistíte se slevou 35 %.

ADMD a její významný partner spol. MoistureGuard zajistili pro majitele dřevostaveb ve spolupráci s Českou podnikatelskou pojišťovnou speciální slevu na pojištění ve výši 35 % z celkové částky pojistky.

 

Na jaké pojistné produkty je možné tuto slevu uplatnit?  

1. Pojištění staveb (nemovitosti)

Předmětem pojištění může být:
– rodinný dům, bytový dům, byt, rekreační stavba (chata, chalupa),
– vedlejší objekty rodinných domů (garáž, bazén, oplocení, opěrné zdi, pergoly, skleníky, studny, atd.),
– zahradní architektura, porosty, zpevněné plochy apod.

2. Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti se vztahuje na škody na hmotných věcech movitých, které jsou součástí domácnosti. Jedná se o veškeré vybavení domácnosti (nábytek, elektronika, oblečení, knihy, atd.). Mimo to, existuje i možnosti individuálního připojištění věcí, kterých si mimořádně ceníte (např. hudební nástroje, šperky, obrazy, aj.).

3. Pojištění odpovědnosti

Toto pojištění pokrývá situace, z nichž může vzniknout odpovědnost za způsobenou újmu v běžném občanském životě.

Pojištění se vztahuje na pojištěného a na všechny osoby žijící ve společné domácnosti, tj. manželku/manžela, děti a zpravidla i další osoby, pokud žijí ve společné domácnosti. Vztahuje se i na pomocníky v domácnosti a osoby, jimž bylo svěřeno opatrování bytu nebo zvířete.

Pojištění se dále vztahuje na odpovědnost pojištěného vlastníka, držitele, nájemce nebo správce stavby za újmu způsobenou jiné osobě, která vznikla v souvislosti s touto stavbou.

Vztahuje se rovněž na odpovědnost osob, jež byly pověřeny čištěním a údržbou chodníků, schodišť, chodeb a prostranství patřících k nemovitosti.

pojištovny page 001 2

Detailní přehled modelové kalkulace dle povodňové oblasti 1, dle povodňové oblasti 2, dle povodňové oblasti 3.

Stavěli jste, stavíte či teprve budete stavět s členskou firmou ADMD? Máte v dřevostavbě systém čidel a dlouhodobý monitoring proti úniku vlhkosti od spol. MoistureGuard?

Zřiďte si pojištění Vašeho majetku a odpovědnosti se slevou 35 % u České podnikatelské pojišťovny. V případě Vašeho zájmu o tuto slevu se obraťte na pana Ing. Marka Koutského na e-mailu marek.koutsky@money-guard.cz, nebo tel. 608 421 443.

Aktuální seznam členů ADMD najdete ZDE.

ADMD Logo 20 let RGBmoistureguard logo transpCPP LOGO background

O ADMD:

ADMD je seskupením firem které věří, že touha po kvalitním bydlení v dřevostavbě nemusí být pouhým snem. Zákazníkům pomáháme při výstavbě domu od prvních úvah o vlastním bydlení až po realizaci domu. Jsme tak poradním orgánem i pomocnou rukou při výstavbě dřevostavby. Chceme, aby se domy stavěly kvalitě a s ohledem na životní prostředí. Proto všichni naši členové splňují přísné požadavky na návrh i realizaci stavby podle certifikace Dokument národní kvality. Způsob jakým firmy v ADMD staví domy je rychlý, ekologický a moderní. Dodavatele dřevostavby vybírejte z kvalitních a certifikovaných společností, které jsou členy ADMD.

 

O MoistureGuard

Systém MoistureGuard je inovativní technologie, která kontinuálně sleduje vlhkost přímo ve stavební konstrukci objektu a která se zrodila ve spolupráci stavebních firem a univerzitního centra ČVUT UCEEB.

MoistureGuard řeší sledování vlhkosti systémem čidel na vybraných místech s pravidelným vyhodnocením dat pomocí umělé inteligence a díky tomu zachytí problémy okamžitě v prvopočátku úniku ještě před tím, než se vizuálně či jinak projeví. Takto chrání majetek a zdraví majitele levně, kontinuálně a dlouhodobě.

 

O České podnikatelské pojišťovně

Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP) již 25 let poskytuje svým klientům komplexní služby v oblasti životního a neživotního pojištění. Patří do top desítky největších pojišťoven v ČR a s více než milionem pojištěných vozidel je dlouhodobě trojkou na trhu v povinném ručení. Společnost působí prostřednictvím 6 regionálních ředitelství, 100 poboček a 220 kanceláří na celém území ČR. Kompletní nabídka produktů je k dispozici na internetových stránkách www.cpp.cz. Telefonickým dotazům je vyhrazena klientská linka 957 444 555. ČPP je součástí Vienna Insurance Group

Zanechte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.