Motivací mužů je odměna, ženy to dělají pro dobrý pocit. Řeč je o recyklaci polystyrenových obalů

Motivací mužů je odměna, ženy to dělají pro dobrý pocit.  Řeč je o recyklaci polystyrenových obalů

Z aktuálního průzkumu Sdružení EPS ČR vyplynulo, že Češi špatně recyklují obalový polystyren. Finanční odměna od sběrného dvoru by byla podle dotázaných tou správnou motivací spíše pro muže (45 %). Ženy naopak nejčastěji recyklují pro pocit, že dělají dobrou věc (43 %). V situaci přeplněnosti žlutých kontejnerů pak muži raději vyčkají, až bude vyvezen. Ženy naopak berou věci do svých rukou a třetina z nich by polystyrenové obaly rovnou odvezla do sběrného dvora.

Různobarevné kontejnery a popelnice na třídění odpadu všichni dobře známe. Lze i s jistotou říci, že Češi se již naučili třídit odpad. Stále však existují předměty,  u nichž si lámeme hlavu, kam s nimi. Příkladem za všechny je pěnový polystyren (EPS). „Výrobky z PS a EPS mají mezinárodně přidělen recyklační trojúhelník s číslicí 6, lze jej tedy odkládat do žlutých kontejnerů, stejně jako ostatní plast, odkud jsou později v k tomu zvlášť určených provozech ručně dotříděny“, uvádí předseda Sdružení EPS ČR Pavel Zemene.

Z průzkumu vyplynulo, že správnou volbu, tedy žlutý kontejner, pro třídění polystyrenových obalů vybere 70 % Čechů. Na většině kontejnerů jsou uvedené základní informace o tom, co se do něj může a nemůže vyhazovat. I přesto třídí někteří polystyren špatně a vyhazují ho do netříděného odpadu.

 

Muži vyčkávají, ženy jsou aktivnější

V případě plného třídícího kontejneru na plast uvedlo 27 % mužů, že raději počká, až se žlutá popelnice vyprázdní a až poté do ní polystyren vyhodí. Naopak pokud ženy vidí plný kontejner, ve 30 % ho odvezou rovnou do sběrného dvora. To samé by přitom udělala jen necelá čtvrtina mužů. Vyhledat prázdnější recyklační kontejner v okolí by pak volilo o 7 % více žen než mužů.

Genderově se liší také odpovědi v motivaci, která by přiměla dotázané odvést polystyrenové obaly přímo do sběrných dvorů. Zatímco pro ženy je motivací především dobrý pocit, že dělají něco prospěšného pro své okolí a životní prostředí (43 % respondentek) pro muže by byla tou správnou motivací finanční odměna, kterou by dostali ve sběrném dvoře (45 % odpovědí).

 

Z polystyrenového obalu častěji obědvá muž, správně očištěný obal vyhodí spíše žena

Na otázku, jak často kdo konzumuje oběd přinesený z restaurace do práce v polystyrenovém obalu, si ho alespoň jednou týdně až denně přinese celá pětina mužů, ale jen každá desátá žena. A ač jsou ženy v tomto trendu méně aktivní, zodpovědněji po sobě tento polystyrenový obal před jeho vyhozením do tříděného odpadu vymyjí o zbytky jídla. Udělá tak o 12 % více žen než mužů.

Obalový polystyren, zvláště ten od elektroniky, je ideální vyhazovat již čistý, respektive očištěný od etiket a lepících pásek. Napomáhá to při dotřiďování polystyrenu na třídících linkách, což je klíčovým mezikrokem při recyklaci pěnového polystyrenu,“ uzavírá toto téma Pavel Zemene.

Zanechte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.