Nebezpečný odpad máte v doma i vy. Jak ho poznat a kam s ním?

Nebezpečný odpad máte v doma i vy. Jak ho poznat a kam s ním?

Možná to netušíte, přitom s nimi každodenně manipulujete. Spousta lidí si nebezpečný odpad spojí spíše s průmyslovými závody a ne s běžnou domácností. Neuvědomují si, že do dané kategorie patří široké spektrum látek obsažených v lécích, čistidlech, starých bateriích a mnoha dalších věcech. Pokud se v problematice příliš neorientujete a chcete nebezpečný odpad bezpečně odlišit od běžného komunálního odpadu, nechte si poradit. Prozradíme vám, čím se vyznačuje a jak se ho zbavit v souladu s legislativou.

 

Nebezpečí prozrazují grafické symboly

Že máte co dočinění s nebezpečným odpadem, vás upozorní označení na obalu. Na etiketě výrobku by neměly chybět přesné informace o obsahu všech nebezpečných substancí. Symbol přeškrtnuté popelnice bývá doplněn o další značky, které vám prozradí, zda se jedná o hořlavinu, žíravinu, toxickou, výbušnou či jinak škodlivou látku.

Typickým nebezpečným odpadem, se kterým se doma manipuluje velmi často, jsou prošlé či nedobrané léky. Pokud medikamenty házíte do koše nebo splachujete do záchodové mísy, přestaňte s tím. Chemikálie v nich obsažené mohou kontaminovat půdu nebo bodu, s čímž si nemusí poradit ani čistírna odpadních vod. Nejjednodušším způsobem je navrácení nevyužitých léků zpět do lékárny, případně do sběrného dvora nebo jiné místo, kde probíhá ekologická likvidace odpadu tohoto druhu.

Spousta nebezpečných odpadů pochází z dílny. Domácí kutilové by se měli zamyslet nad tím, jak šetrně zlikvidovat zbytky nátěrových hmot, lepidel, mořidel apod. Mnohé z těchto látek mají hned několik nebezpečných vlastností a jsou rizikem pro životní prostředí i pro lidské zdraví. Patří do sběrného dvora – nikoliv na černou skládku za městem.

Do další kategorie nebezpečných odpadů patří elektrozařízení v podobě elektrospotřebičů, baterií a zářivek. Kromě sběrných dvorů je lze za určitých podmínek odevzdat také u prodejců elektra nebo do speciálních schránek. Boxy určené pro baterie se často nachází v supermarketech.

Aby byl seznam nebezpečných odpadů, které se běžně nachází v domácnostech, měli bychom na něj doplnit i úklidové a čisticí prostředky, staré tonerové kazety a v neposlední řadě spoustu výrobků z PVC.

Spoustu dalších informací najdete na stránkách Jakuba Vágenknechta, který se problematice věnuje přes 15 let a zajišťuje likvidace nebezpečného odpadu Praha.

Zanechte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.