O zdrojích aneb co bychom měli vědět o napájení

O zdrojích aneb co bychom měli vědět o napájení

Napájecí zdroj je obecně zařízení, které elektrickému zařízení dodává napětí či proud potřebný k jeho činnosti. Co dalšího byste o zdrojích měli vědět?

 

K čemu slouží zdroj napájení

Zdroj napájení musí zařízení dodat požadované hodnoty napájecího napětí a proudu. Tyto dva typy elektrických zdrojů se od sebe liší odlišným konstrukčním řešením.

Zdroj napětí

Ideální zdroj charakterizuje nulový vnitřní odpor. Protože u něj nedochází k úbytku, je napětí na svorkách konstantní. U zdroje reálného však k úbytku napětí dochází. Typicky tyto reálné zdroje zastupují například měniče napětí a v nich zahrnuté AC adaptéry či transformátory. Rovněž sem lze zařadit různé typy galvanických článků, případně mechanické zdroje, jako je alternátor.

Zdroj proudu

U proudového zdroje je v ideální podobě naopak vnitřní odpor nekonečný neboli vnitřní vodivost je nulová. Reálný zdroj naproti tomu nemá při srovnání se zdrojem ideálním vysoký vnitřní odpor. Teoreticky se může, jestliže má možnost zvyšovat napětí ve svorkách, chovat i jako ideální zdroj. V praxi se s tímto typem zdroje můžeme setkat například v podobě jedné z možností výkonového napájení LED. Zabránit jeho využitím můžeme poměrně snadno tomu, že by se dioda zničila nadměrným proudem. Proudovým zdrojem je i nabíječka baterií.

Rozdělení zdrojů

Současný trh nabízí celou řadu zdrojů. Pro přehled se používá jednoduché rozdělení, které však není konečné a v praxi se navíc některé typy i kombinují. Následující členění však má význam pro praxi, jmenované zdroje patří k nejrozšířenějším.

Dělit zdroje lze:

  • podle základního fyzikálního principu činnosti
  • podle povahy vnitřních dějů
  • podle typu dodávaného výkonu

Běžně se s napájecími zdroji setkáváme u nejrůznější elektroniky. A to jak ve sféře elektrotechniky, tak také v domácnostech, kde se používají pro domácí spotřebiče, jako jsou například mobilní telefony či počítače.

 

Rozmanitá nabídka zdrojů napájení v TME

Rozmanitost je taktéž jednou ze zásad značky TME. Dokazuje to ostatně i sortiment elektrotechnických zařízení a součástek. Dnes čítá již řádově několik tisíc položek. Většina z nich je navíc skladem, připravená k téměř okamžité distribuci. Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. je vybavena vysoce moderním logistickým zázemím. Jeho celková plocha činí 18 800 m². K dispozici je v něm celkem 180 000 poličkových míst, dále též 154 000 míst na kontejnerovém zakladači ve skladu vysokého skladování a celkem 7 000 paletových míst. Aktuální nabídka zahrnuje produkty téměř 1 000 výrobců. Naprostou většinu objednávek, konkrétně až 96 %, je proto možno exportovat již v den, kdy byly přijaty. Díky tomu se TME stala silným evropským hráčem na trhu s komponentami pro elektrotechniku a další přidružená odvětví.

Zanechte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.