Pomoc s větší energií: Asociace Dodavatelů Montovaných Domů se mění

Pro získání více energie pro své poslání se Asociace Dodavatelů Montovaných Domů (ADMD) proměnila. I nadále bude kultivovat sektor dřevostaveb ve prospěch investorů a kvalitních dřevostaveb. Velmi jednoduše řečeno, došlo k rozložení povinností předsedy ADMD vytvořením tří nových pozic - předsedy výkonné rady, ředitele ADMD a smírčího orgánu pro dřevostavby, ombudsmana ADMD. Možnost věnovat se těmto časově náročným funkcím individuálně a s větší časovou investicí byla důvodem této změny.

Pomoc s větší energií: Asociace Dodavatelů Montovaných Domů se mění

Ombudsmanem pro dřevostavby se stal Oldřich Šebek, předsedou výkonné rady byl zvolen Michal Šopík a ředitelkou ADMD jmenovala nově sestavená výkonná rada Lenku Trandovou. Sestavené vedení asociace si plně uvědomuje, že naplňování jejich cílů je proces dlouhodobý, při kterém bude nezbytností trpělivá práce na všech úrovních. Pro nové období byl také přijat i nový slogan: „ADMD – Maják ve světě dřevostaveb“. Měl by přispět k naplnění priorit pro nejbližší období.

Kromě sloganu byly pro nastávající období stanoveny tyto prioritní oblasti:

– vytvoření podmínek pro realizaci dřevěných konstrukcí i v rámci rezidenčních a administrativních budov a s tím spojené rozšíření prostoru pro dřevostavby

– aktivní spolupodílení se na legislativních úpravách spojených hlavně s požární odolností staveb

– zvýšení aktivit pro osvětu veřejnosti s důrazem na kvalitu dřevostaveb

– spolupráce se školami a výchova mladých architektů, inženýrů a zručných řemeslníků.

Asociace bude pro zefektivnění svých aktivit čerpat nejen zkušenosti z téměř dvacetileté historie, ale také cíleně využívat svůj aktuální velký potenciál – 23 členů (výrobců a dodavatelů dřevostaveb) a 42 partnerů (výrobců materiálů a systémů pro dřevostavby), stav platný k 1. 5. 2019.

Nejlepší reklamou pro nové investory a také jedním z kroků k naplnění cílů je využívání certifikace ADMD známé jako Dokument národní kvality (DNK). Ta komplexně ověřuje průběh výstavby domů členů ADMD, stává se jedinečným pomocníkem pro udržení kvality staveb ve prospěch investora a je také značkou kvality členů ADMD. Další významný pomocník je aktivní využívání smírčího orgánu pro dřevostavby, tedy ombudsmana ADMD. Popsat ji lze jako vysoce odbornou a nezávislou pomoc v případě neřešitelného sporu investora se svým dodavatelem dřevostavby.

Poslání ADMD se nesoustředí jen na podporu zájmů svých členů a partnerů, ale i tolik potřebnou ochranu životního prostředí, protože dřevo je naše jediná významná obnovitelná surovina.

Asociace Dodavatelů Montovaných Domů (ADMD)

NOVĚ na adrese Výstaviště 1, 647 00 Brno, kde je rovněž i sídlo společnost.

Ing. Lenka Trandová

ředitelka ADMD

Zanechte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.