Protipožární dveře – jak mohou pomoci ochránit vaše zdraví?

Požární bezpečnost staveb je v poslední době silně probíraným tématem. V hledáčku otců, kteří se snaží ochránit své rodiny jsou především požární hlásiče, ty ale před nebezpečím pouze varují, nedokáží ho nijak ovlivnit. Protipožární dveře chrání obyvatele budov aktivně a to nejenom proti ohni samotnému, ale také proti toxickým výparům a kouři.

Protipožární dveře – jak mohou pomoci ochránit vaše zdraví?

Abychom pochopili, jak se proti požáru co nejlépe chránit. Měli bychom si osvětlit princip jeho vzniku. Obvykle se snažíme předcházet tzv. Iniciaci požáru, k jejímuž vzniku je zapotřebí hořlavá hmota, kyslík a tzv. zápalná teplota. Pokud se nám to nepodaří, následuje plné rozvinutí požáru. Největším problémem je jev zvaný flashover, při kterém se vznítí naráz všechny hořlavé látky v daném prostoru. Nástup požáru může být tak rychlý, že běžná reakční doba osob odpovídajících na varovný signál hlásiče nemusí k bezpečnému opuštění prostoru stačit. Navíc se všechny místnosti budovy rychle plní dusivým dýmem a toxickými plyny, které mají společně na svědomí asi polovinu úmrtí při požárech.

 

Co všechno umí protipožární dveře

Riziku vzniku požáru v obytném prostoru zcela předejít nelze, je ale možné zmírnit jeho dopady v prvních a nejcennějších minutách. Protipožární dveře se speciální protipožární výplní a odolnými tepelně-izolačními materiály dokáží odolat vysokým teplotám po dlouhé minuty. Navíc chrání své okolí i tím, že zadržují nebezpečný kouř a plyny.

005-lava_02

Protipožární dveře z profilů dodávaných německou firmou Hueck Lava 77F splňují všechny nezbytné normy a předpisy. Díky BOHEMIA PLAST GROUP s.r.o. si můžete vybrat z mnoha modelů a variant. Bát se nemusíte ani designového provedení dveří. Pro jejich povrchovou úpravu je použita celá řada moderních postupů včetně práškové nástřiku podle barevné stupnice RAL, kašírování – nalepení fólií nebo imitace dřeva. Na první pohled proto protipožární dveře od těch běžných nerozeznáte, což může udělat čáru přes rozpočet i zlodějům, proti kterým vás tato technologická vychytávka také ochrání.

Nespoléhejte, že štěstí přijde za vámi, ale jděte mu raději aktivně naproti. Protipožární dveře se zdají být jen malým krůčkem, ale při požáru vám mohou zachránit život. Myslete na to, až budete příště strkat klíč do dveří svého bytu.  

Zanechte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.