Větrání s rekuperací od společnosti Zehnder zajistí příjemné klima v interiéru

Větrání s rekuperací od společnosti Zehnder zajistí příjemné klima v interiéru

Společnost Zehnder před 7 lety otevřela první českou školicí Akademii v Sezimově Ústí. Za tu dobu se firma na trhu s větracími jednotkami s rekuperací tepla zabydlela a postupně se propracovala mezi vedoucí dodavatele.

Větrání s rekuperací tepla je v současné době už naprostým standardem, který dodavatelé instalují do pasivních staveb. Výrobky společnosti Zehnder využívají projektanti pro malé garsonky, malé i velké rodinné domy i bytové a větší kancelářské budovy. „Je to způsobeno především tím, že dodavatelé si vybírají nikoliv jen s ohledem na cenu, ale i vysokou kvalitu zařízení, jejich technickou úroveň a úroveň našich doprovodných služeb,“ zdůrazňuje Roman Šubrt, vedoucí prodeje větrání s rekuperací tepla společnosti Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

 

Co stojí za úspěchem společnosti Zehnder?

V Zehnderu zastávají názor, že vedle kvality zařízení je pro správné fungování systému velmi důležitý také jeho návrh. Proto často spolupracují přímo s instalačními firmami, pro které zajišťují kvalitní projekční podklady, a odborná školení. Díky tomu si mohou být investoři jistí, že návrh i instalace větracího systému proběhne bez problémů.

Vedle centrálních větracích jednotek s rekuperací, dodává Zehnder i decentrální větrací jednotky s rekuperací, pro které mají certifikaci u světově uznávané, nezávislé, autority Passive House Institute (PHI).

 

Centrální nebo decentrální jednotky?

Pro každý typ stavby se hodí jiný systém. Centrální větrací systémy jsou z hlediska zabezpečení všech parametrů větrání výhodnější, a to i přes to, že s jejich instalací obvykle bývají spojeny stavební problémy. Je tedy potřeba s nimi počítat již ve fázi projektu. Oproti tomu decentrální větrací jednotky s rekuperací tepla je možné instalovat i po ukončení stavebních prací.

Hygiena na prvním místě

K výrobě jednotlivých komponentů systému se používají snadno udržitelné materiály, které splňují ta nejpřísnější hygienická nařízení. Při instalaci se dbá na to, aby bylo možné systém jednoduše udržovat v čistotě. To platí i pro případné čištění vnitřních součástek systému, které by mělo proběhnout alespoň jednou za pět až deset let.

S větráním je úzce spojena i potřeba udržovat optimální relativní vlhkost vzduchu v rozpětí od 40 do zhruba 60 %. V těchto podmínkách se nedokáží množit mikroorganismy, ale nedochází k vysušování sliznic dýchacích cest či povrchu očí.

Největší problémy s udržením vlhkosti vznikají v zimním období. Tomu se však dá předejít pomocí instalace větrací jednotky s tzv. entalpickým výměníkem, který přes speciální membránu přenáší vlhkost z odváděného vzduchu do suššího přiváděného z venkovního prostředí.

 

Zapojení do systému chytré domácnosti

Vedle zajištění přívodu čistého vzduchu a odvodu toho odpadního je potřeba systém nastavit také s ohledem na aktuální parametry vzduchu v interiéru (koncentraci oxidu uhličitého, odérů a odparů organických látek, vlhkosti vzduchu).

Větrání lze řídit pomocí časového programu, ale v poslední době se jako lepší ukazuje řízení pomocí čidel, která mohou být i součástí nadřazeného systému objektu, který dokáže komunikovat s větracím systémem Zehnder.

Zanechte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.